30. května 2017

Výhledy k horizontu podzimu, KURZY OD ZÁŘÍ 2017

Výhledy logicky vycházejí z reálných možností hodin vedených jedním lektorem, nesoucí vlastní rukopis a zodpovědnost z toho vyplývající bez využívání jakýchkoliv dotací.  Dále mám na mysli vztah přípravy a praxe a zbývající volný čas, v němž se kvalitativně poměr zohledňuje.
Všechny kurzy jsou blíže specifikovány pod svými živými, zelenými odkazovými názvy.
Pro skupinu 8 dětí ale vytvořit program na klíč.

Místo konání: ZŠ Perunova, Praha 3
+
Všechny skupiny budou vytvářet plachty s názvem Moje sbírka, podle mojí sbírky. Pravidla hry jsou tajná.

V roce 2017/18 nabízím tyto kurzy, připomínám, že kliknutím najdete veškeré informace o zamýšleném formátu lekcí. 

1. Pondělní ateliér  1.- 5. třída
16. 30- 18. 30 
3 x 10 tematických lekcí v roce

promítání, pracovní listy, výtvarná práce
(probíhá zápis na 1. cyklus, 
1. lekce 11. 9.- Bestiář II.)

obsazeno

NOVĚ pro náctileté
2. Úterní ateliér 11+ 
16.00- 18.30 (čas lze mírně upravit pro přihlášenou skupinu)
15 lekcí do pololetí
promítání, tematika z dějin umění 20. století- podle čistě osobního výběru
šitá kniha, grafika
(probíhá zápis, 1. lekce 12. 9., či později, po naplnění spodní hranice kurzu)
Úterní ateliér vychází z formátu Grafika a deníkNOVĚ dopolední kurz-
3. Čtvrteční dílna    4.- 6. třída
1. cyklus, Dějiny umění, starověk
 

9.30- 11.30 (čas lze mírně upravit, stejně tak začátek kurzu)
3 x 10 tematických lekcí v roce
(probíhá zápis na první cyklus, 1. lekce 14. 9.) 


3 volná místa k 1. 8.3. Nedělní dějiny umění 10+

10 celodenních programů v roce
Formát postupného rozšiřování vědomostí zaručuje, že se témata z minulých let neopakují. 

17. 9., 15. 10., 5. 11., 3. 12., 21. 1.

4. Středeční dílna 
9.00 - 11. 30 
(uzavřená skupina)

20. STOLETÍ - VÝTVARNÉ SMĚRY NA KANAPI ČASOVÉ OSY

 ______________________________________________________________________________

5. Grafika a deník 


dospělí + pedagogové v rámci akreditovaného kurzu MŠMT
Probíhá předběžný zápis, harmonogram lekcí vypíši po informativní schůzce 
se zájemci v září. Lekce budou probíhat v intervalu 3 týdnů.18. května 2017

Rekapitulace roku 2016/17

Minulý rok přinesl nový prostor, který je stále ve fázi zabydlování se a proměny.
Nový typ cyklického 10-ti hodinového tematického kurzu s menšími dětmi, pro něž platí totéž, co pro prostor výše, sice ve vztahu ke mně. Dále potvrzení smysluplnosti nedělních programů, které prošly povodňovým sítem nastřádaných let, a praxí ověřený zřetelný přínos didaktiky konfrontací středečního ateliéru. 
Dlouhou teoretickou proměnou, nejen v úvahách o reálných možnostech předání výukového programu, procházely aktualizace akreditací pro Dějiny umění vyprávěné v příbězích. Proměňovala se tvář večerní dílny pro dospělé Grafika a deník. V konečném řešení dostaly kabát nových akreditovaných programů MŠMT 
pro pedagogy.


Mozaika níže ilustruje historii vzniku jednotlivých tematických programů v obrázkových galeriích, kam se průběžně zapisovaly. Zobrazují tak lekce způsobem, jak jej utvářelo delší časové období. Otevírají muzea 
s exponáty, jejichž proměnlivé popisky, v nejširším slova smyslu, si děti odnášely domů. 
Je tedy otázkou, zda taková muzea ještě mají smysl. Ukazují práce dětí, které jsou jen odrazem něčeho, co nelze komplexně zobrazit. Nejsou nakonec pouhým lákadlem pro nově příchozí? Už tím, že se nacházejí 
v nehmatelném, berličkovém, snadno přístupném prostoru? Jsou urovnané, mají řád a čtverec vedle čtverce nepostrádá jistou dávku malebnosti. Není v nich patrný žádný skrytý reklamní kalkul, pomineme-li nejzjevnější, že onen prostor je místo bez základů s okny do anonymní, mlžné krajiny s nedozírným dosahem.
On tam ale je. A stejně jako popisky se zobrazuje skrytě. Navíc ve dvojí podobě. 
      
Jednak v bezpočtu prací, jež se schovávají pod jedním odkazem a zpětným pohledem se něčím podobají. Přiznám se, že vím čím a není to nepříjemný pohled. Mohu tedy předpokládat stejný pocit u nově příchozích. Očekávám jej, přestože pohledy na věci jsou různé.
Druhá podoba je skrytější, může-li být něco skrytější, než skryté- neviditelné, jsou to prázdná místa, mezery mezi čtverci. Jsou pro ty, kteří odcházejí. Mezery zaplňuje živelnost, mnohdy lopotné hledání, špinavé ruce, pokus omyl, poznávání se a věčné opakování, nepochopení, objevy- a upřímně, považuji tohle všechno bílé MEZI- již zmíněné odnášené popisky, za důležitější než to, co je vidět a co schovává složka výstupních prací. Ale- co je jedno bez druhého?
  
Poznámky výše lze shrnout prostě, zdají-li se nesrozumitelné- Nic nepadá z nebe.
__________________________________________________________________________

Jenže- nebude to potom shrnutí přesné, viděla jsem to, ono padá. Chce to jen čas. Jde o chvíle, kdy se NĚCO dotkne ručičky osobních hodinek. Pak chvíle ztratí krátký rozměr a přesahuje, kam se jí zamane. Čas je 
v tomto nepředvídatelný, a přesto se s ním musí počítat jako s předvídatelnou jistotou, že takové věčné okamžiky nastanou. Jde jim trochu podávat ruku a každá lekce je na tomto přesvědčení postavená, nejde 
o čekání na Godota- takhle je shrnutí přesnější.


Historie, prohlídka muzeí:

Pondělí
NeděleNeděle 1Neděle 2Neděle 3
StředaStředa 1Středa 2Středa 3
Domácí škola
První dějiny

20. dubna 2017

Úterní ateliér pro 11+

NOVĚ OD ZÁŘÍ 2017
(probíhá zápis)


15 setkání, 16.00-18.30, první lekce 12. 9. (či později)
Cena 5 625 Kč

Vzhledem k obsahové, tak i k náročnější praktické části ateliéru předpokládám u zájemců kladný vztah k výtvarné práci, psaní a permanentní chuť vracet se k začatému. 


Program bude otevřen s minimální účastí 6 dětí.

Promítání s motivační tematikou z dějin umění 
Grafika, kresba, malba, písmo, šitý deník- kniha

Z kurzu Grafika a deník cyklus využívá:

 • Grafika jako experiment. Experiment s překvapením. 
 • Práce na výrobě vlastní vázané knihy s ilustracemi vytvořenými různými grafickými technikami, kolážemi, výšivkami, doplněnými přípisky, poznámkami, či fotografiemi.
  Výstupem není deník psaný podle šablon dnů a týdnů, ale osobní kniha.
 • Každé setkání spojuje přednášku s prezentací s motivy dějin výtvarného umění
  která je anotací k tématu, a výtvarnou práci na knize.
 • Ornament a rám
  Můj pokoj a světlo z okna
  Kdo je za mými zády
  Frenologie
  Jsem na ostrově
  + 9 dalších


13. prosince 2016

Nedělní dějiny 2. pololetí 2016/17


Toto pololetí bude věnováno, stejně jako to první, zejména grafice a odlévání kopií 
z jiných pohledů než je pouhá nápodoba a obsahově opět nepřekročí 20. století, 
devatenáctého se dotkne palcem u nohy.

Témata budou upřesňována s blížícím se datem konání.
Dovoluji si upozornit na možný, nenadálý časový skok zpátky
a na platební úpravykteré neděle, prostě řečeno, po třech letech, alespoň částečně zpřítomňují. Důvodem změn v rámci procesu přihlašování byly nenadálé odhlášky na poslední chvíli, jimž se chci vyvarovat nově nastavenými (jinde běžně přijímanými a zavedenými) pravidly. 
Podrobné informace o přihlášení a platbách:  NEDĚLE

Celodenní program, 10.00- 18.00 hodin, klade na děti 9+ (mladší výjimky) jisté nároky. Předpokládá schopnost soustředit se a zároveň dovednost experimentovat. Obě výše uvedené techniky, kterými se budou děti zabývat, to vyžadují, včetně umění poslouchat skoro celodenní výklad.

Průběžně doplňovaná galerie  ZDE

11. 12. starověk, téma B   program je obsazen

8. 1.     starověk, téma C   program je obsazen

12. 2.   starověk, téma D   program je obsazen 

5. 3.     středověk  program je obsazen 

9. 4.     renesance program je obsazen 

28. 5.   baroko program je obsazen

11. 6.   baroko II.  program je obsazen 1 místo pro náhradníka

_____________________________________________________________________

11. 6. baroko II.

Po stopách KIDa

Program jednak rozšiřuje nabyté vědomosti z 28. 5., tak je koncipován pro nově přihlášené epizodně, samostatnou látkou. 
Jeden dům, promítání + pracovní listy

grafika, odlévání28. 5. baroko

Zrzavá tvář barokní krajiny

Amerika, promítání + pracovní listy
grafika

9. 4.   renesance

Okno do zdi


Muzeum hlavního města Prahy, procházka k zaniklému domu

Promítání + pracovní listy
Grafika a reliéf

5. 3.   středověk

Život kolem středu světa


Navštívíme Betlémskou kapli
Promítání + pracovní listy, tentokrát titěrná, pečlivá práce na 3D listě a průsvitné figurce.
12. 2.   starověk, téma D 

Podivuhodný kůň

Odlévání malé hlavy, jarmareční obraz, návštěva NG, promítání.
program je obsazen
8. 1.    starověk, téma C

Pravda o Athéně


Program vstupuje do antiky.
Odlévání mincí, grafický list, návštěva NG, promítání. 
program je obsazen

11. 12. 

Znovu Mariette


Program jednak rozšiřuje téma ze Starověku A.
Opět navštívíme NG- klášter Na Františku
+ s věčnými pokusy a omyly bude znovu suchá jehla ( to jsem ale 10. 12. přehodnotila 
na kombinovanou techniku) a sádrový reliéf.
Pracovní list- mapa naleziště.
program je obsazen
 
12. listopadu 2016

Večerní dílna pro dospělé

Akreditovaný kurz MŠMT


Grafika a můj deník

Cyklus dílen nese podtitul Poznej sám sebe a nabízí ojedinělou příležitost jak smysluplně strávit svůj volný čas. 
Grafika jako experiment. Experiment s překvapením. Experiment, který běžný život obvykle, z pochopitelných příčin, postrádá a překvapení, kterým by rád dával přívlastky milá.

Dvacet hodin práce na výrobě vlastní vázané knihy s ilustracemi vytvořenými různými grafickými technikami, kolážemi, výšivkami, doplněnými přípisky, poznámkami, či fotografiemi.

Výstupem není deník podle šablon, ale jedinečný deník- Dílna hledá techniku, která nejlépe zaznamená to, co je potřeba zaznamenat. Překvapením může být i to, že pozmění téma záznamu a povede ruku jiným směrem.

Každé setkání spojuje přednášku s prezentací s motivy dějin výtvarného umění,
která je anotací k tématu, a výtvarnou práci na deníku.

Čtyřhodinové bloky 
 • Ornament a rám
 • Můj pokoj a světlo z okna  
 • Kdo je za mými zády
 • Frenologie
 • Jsem na ostrově
Dílnu lze uskutečnit i v jiném termínu pro uzavřenou skupinu při minimálním počtu 5 osob.

Cena celého cyklu je 7000 zahrnuje veškerý materiál. (1400 Kč za jeden blok)Zájemci se již nyní mohou přihlásit buď do newsletteru ZDE, jímž informuji také pro programech o děti, nebo telefonicky či emailem, pod tímtéž odkazem, na tuto Dílnu.