úterý 13. prosince 2016

Nedělní dějiny 2. pololetí 2016/17Toto pololetí bude věnováno, stejně jako to první, zejména grafice a odlévání kopií 
z jiných pohledů než je pouhá nápodoba a obsahově opět nepřekročí 20. století, 
devatenáctého se dotkne palcem u nohy.

Témata budou upřesňována s blížícím se datem konání.
Dovoluji si upozornit na možný, nenadálý časový skok zpátky. 
A na platební úpravykteré neděle, prostě řečeno, po třech letech, alespoň částečně zpřítomňují. Důvodem změn v rámci procesu přihlašování byly nenadálé odhlášky na poslední chvíli, jimž se chci vyvarovat nově nastavenými (jinde běžně přijímanými a zavedenými) pravidly. 
Podrobné informace o přihlášení a platbách:  NEDĚLE

Celodenní program, 10.00- 18.00 hodin, klade na děti 9+ (mladší výjimky) jisté nároky. Předpokládá schopnost soustředit se a zároveň dovednost experimentovat. Obě výše uvedené techniky, kterými se budou děti zabývat, to vyžadují, včetně umění poslouchat skoro celodenní výklad.

Průběžně doplňovaná galerie  ZDE

11. 12. starověk, téma B  program je obsazen

8. 1.     starověk, téma C  program je obsazen

12. 2.   starověk, téma D  program je obsazen 

5. 3.     středověk              přijímám přihlášky

9. 4.     renesance 

28. 5.   baroko

11. 6.   klasicismus

_____________________________________________________________________

5. 3.   středověk

Život kolem středu světa


Přijímám přihlášky


Opět navštívíme NG či muzeum
Promítání + pracovní listy, tentokrát titěrná, pečlivá práce na 3D listě a průsvitné figurce.

12. 2.   starověk, téma D 

Podivuhodný kůň

Odlévání malé hlavy, jarmareční obraz, návštěva NG, promítání.
program je obsazen


8. 1.    starověk, téma C

Pravda o Athéně


Program vstupuje do antiky.
Odlévání mincí, grafický list, návštěva NG, promítání. 
program je obsazen
11. 12. 

Znovu Mariette


Program jednak rozšiřuje téma ze Starověku A.
Opět navštívíme NG- klášter Na Františku
+ s věčnými pokusy a omyly bude znovu suchá jehla ( to jsem ale 10. 12. přehodnotila 
na kombinovanou techniku) a sádrový reliéf.
Pracovní list- mapa naleziště.
program je obsazen

 
sobota 12. listopadu 2016

Večerní dílna pro dospělé


Grafika a můj deník
Cyklus dílen nese podtitul Poznej sám sebe a nabízí ojedinělou příležitost jak smysluplně strávit svůj volný čas. 
Grafika jako experiment. Experiment s překvapením. Experiment, který běžný život obvykle, z pochopitelných příčin, postrádá a překvapení, kterým by rád dával přívlastky milá.

Dvacet hodin práce na výrobě vlastní vázané knihy s ilustracemi vytvořenými různými grafickými technikami, kolážemi, výšivkami, doplněnými přípisky, poznámkami, či fotografiemi.

Výstupem není deník podle šablon, ale jedinečný deník- Dílna hledá techniku, která nejlépe zaznamená to, co je potřeba zaznamenat. Překvapením může být i to, že pozmění téma záznamu a povede ruku jiným směrem.

Každé setkání spojuje přednášku s prezentací s motivy dějin výtvarného umění,
která je anotací k tématu, a výtvarnou práci na deníku.

Čtyřhodinové bloky ( 17.00- 21.00 ) budou probíhat v těchto dnech:
  • čtvrtek  9. 2.       Ornament a rám
  • čtvrtek  23. 2.     Můj pokoj a světlo z okna  
  • čtvrtek  23. 3.     Kdo je za mými zády
  • úterý     18. 4.     Frenologie
  • úterý     16. 5.    Jsem na ostrově
Dílnu lze uskutečnit i v jiném termínu pro uzavřenou skupinu při minimálním počtu 5 osob.

Cena celého cyklu je 7000 zahrnuje veškerý materiál. (1400 Kč za jeden blok)
ZŠ Perunova, Praha 3


Zájemci se již nyní mohou přihlásit buď do newsletteru ZDE, jímž informuji také pro programech o děti, nebo telefonicky či emailem, pod tímtéž odkazem, na tuto Dílnu.


úterý 18. října 2016

Starověk, téma A

z nedělních dějin. Více o nedělích ZDE, galerie 2016/17 ZDE


13. 11. 

Lodí pana TI


program je obsazen

Grafika- suchá jehla
Odlévání- vyškrabávaný reliéf, či volitelná nabídka, výroba "malé okaté sochy"

Promítání- mastaba- vše kolkolem.

Návštěva Schwarzenberského paláce

Přijímám přihlášky

čtvrtek 22. září 2016

Pondělní výtvarný ateliér


Nabízí tematické celky z dějin umění, literatury a historie.

16.30 - 18.30 hodin 

10 x 120 minut 

1. - 3. třída, maximální počet 10 dětí 

ZŠ Perunova, Praha 3

Pozn. : Věk je u dětí obecně uznávanou směrodatnou veličinou, která je v tomto případě proměnná především ve vztahu k zájmu dítěte o věc.


Náplň lekcí: 

Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování 
z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka po celých 10 lekcí.

Rodičům bude po lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu.

Dokumentační obrázky budou ukládány pro představu o postupu práce a průběhu hodiny do společné galerie,
jako u jiných programů, např. Nedělí (ZDE).


Galerie s obrázky ZDE
Žádné volné místo.


Galerie s obrázky ZDE
Žádné volné místo.
. 10. 1 volné mís

úterý 20. září 2016

Jeskynní galerie

Program z nedělních dějin 10- 18.00 hodin (odkaz ZDE)

Průběžně doplňovaná galerie ZDE
Přihlášky přijímám do 13. 10.16. 10.   pravěk, téma BProgram je koncipován jako epizodní, přesto navazuje na pracovní list a prezentaci 
Pravěk A.

Výtvarná motivační práce venku- stěny, jeskyně naruby.
Promítání, pracovní list.
Cyklus grafických listů, individuálně doplňovaný jinými technikami.pátek 16. září 2016

Vlastní muzeum venuší

Program z nedělních dějin 10- 18.00 hodin (odkaz ZDE)

Průběžně doplňovaná galerie ZDE

18. 9.   pravěk, téma A
Modelování, odlévání, instalace muzejní krabičky, podle času grafický list.
Promítání, pracovní listy.
Návštěva Náprstkova muzea.


středa 7. září 2016