15. února 2018

Život a dílo Jaroslava Horkého
čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili čili či
o stvoření člověka s předem definovanými dovednostmi a vlastnostmi.
Z lekcí dada v rámci 20. století na kanapi času.