22. září 2016

Pondělní výtvarný ateliérnabízí tematické celky z dějin umění v souvislostech Jedná se vždy o deset tematických lekcí, které se do hloubky zabývají danou látkou. Téma se v průběhu roku v novém cyklu mění.

1. - 5. třída
Pondělí 16.30 - 18.30, 1 cyklus 10 x 120 minut
ZŠ Perunova Praha 3, blízko náměstí Jiřího z Poděbrad
3000 Kč

Kurz se uskuteční pouze při minimálním počtu 8 dětí, maximální počet je 10.
číslo účtu: 2048789193/0800Dokumentační obrázky budou ukládány pro představu o postupu práce a průběhu hodiny do společné

galerie s obrázky 2016/17: ZDE
galerie s obrázky 2017/18: ZDE

Rodičům je po lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu.

2017/18
CYKLUS 6., skládaná knížka + A2. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ postupná výroba knížky, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika)

CYKLUS 5. , pondělí, Ilustrovaná knížka. Promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ postupná výroba knížky, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, grafika)
Pokračuje celoroční Hra Moje sbírka- plachta 
1 místo
 

CYKLUS 4. , pondělí, Hra Moje sbírka- plachta, promítání prezentovaného tématu, příprava z pracovního listu+ tematický blok, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika- plachta) + paralelně vznikající krabička 
s exponáty.
Žádné volné místo
2016/17


2
CYKLUS 3. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající tematický blok a tajná krabička s exponáty.
1 místo
CYKLUS 2. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka z 1. cyklu po celých 10 lekcí.
Žádné volné místo.

CYKLUS 1. Promítání prezentovaného tématu, přípravné kreslení do sešitu + nalepování z pracovního listu, výtvarná práce (malba, pastel, kresba, odlévání, grafika) + paralelně vznikající velký obraz člověka po celých 10 lekcí.
Žádné volné místo.