1. září 2017

Čtvrteční dílna

je určena zvídavým, šikovným a pozorným dětem od 3. do 7. třídy

nabízí tematické celky z dějin umění, literatury a historie.
maximální počet 10 dětí

Jedná se vždy o cyklus deseti tematických lekcí, které se do hloubky zabývají vybranou látkou. Téma se v průběhu roku v novém cyklu mění.

9.00- 11.30
ZŠ Perunova Praha 3, 
blízko náměstí Jiřího z Poděbrad 
cena 3750 Kč
číslo účtu: 2048789193/0800

pozn.: Věk je u dětí obecně uznávanou směrodatnou veličinou, která je v tomto případě proměnná především ve vztahu k zájmu dítěte o věc.


promítání, různé výtvarné techniky včetně grafiky

Rodičům je po každé lekci zasílána zpráva o probírané látce s poznámkami pro bezprostřední zpětnou vazbu.


galerie s obrázky zde

2. cyklus


20. století, výtvarné styly v časovém leporelu

od 22. 2. 2018 do 3. 5. 2018

probíhá zápis

Cílem kurzu je získání znalostí o základních stylech výtvarného projevu ve 20. století.
Promítání, výtvarná práce.
Výstup leporelo.


1. cyklus

Starověké Řecko formou osobního cestopisu

od 5. 10. 2017

obsazeno

Cílem kurzu je získání znalostí o předložených „nalezištích“ (Thera, Knossos, Serifos, Brauron, Mykény, Naxos, Milos, SamothrákyFaistos, Erechteion) přes příběhy, které budou dětem předloženy z oblasti archeologie, mythologie, či z dějin umění ve spojení s geografickou mapou.

výstup blok